Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 1 year, 4 months
Moldejazz 2018
Camilla, 3 years, 10 months
Romjulen 2018
Camilla, 4 years, 4 months
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 5 years, 4 months
Jogging og blogging
Are, 6 years, 4 months
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 6 years, 4 months
Kort hår
Tor, 2 years, 4 months
Ravelry
Camilla, 1 year, 11 months
Melody Gardot
Camilla, 3 years, 10 months
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 4 years, 1 month
50 book challenge
Camilla, 4 months, 3 weeks
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022

Topp 20 - Verdens mest kjente fysikere

Jeg har laget en liste over de jeg mener er de 20 mest kjente fysikere i verden. Jeg har altså fokusert på en antagelse om hvor mange personer i verden som har hørt om dem, og ikke på hvor betydningsfulle de har vært i vitenskapelig sammenheng.

Noen vil kanskje diskutere om astronomer fra gamle dager er godkjente fysikere, eller om folk som kanskje er mer kjent for matematiske bragder hører hjemme på denne listen. Men siden dette er min liste er det jeg som bestemmer. Folk oppfordres uansett til å lage sine egne lister.

For å styrke antagelsen min om grad av kjenthet (og hjelpe meg litt med rangeringen) har jeg fra et større utvalg av mer eller mindre kjente fysikere foretatt en mindre spørreundersøkelse i nabolaget (fra har du hørt om denne personen-prinsippet). Jeg teller nedover fra 20:


20. Tycho Brahe (1546-1601)Født Tyge Ottesen Brahe på et slott i Danmark. Han havner i kategorien astronomer fra gamle dager hva jeg nå mener med det, og mistet deler av nesen sin i en duell som student i Rostock. Selv om han mente at solen roterte rundt jorden, stod han bak fabelaktig nøyaktige målinger av stjerner og planeters posisjoner. Kong Fredrik den andre ble så imponert over Brahes bragder at han finansierte stjerneobservatoriene Uranienborg og Stjerneborg på øyen Hven.


19. Michael Faraday (1791-1867)Han var en britisk fysiker som også drev en del med kjemi. Mest kjent vil jeg påstå at han er for sine tre eksperimenter i 1831 med magneter og strømførende kretser (og deres relative bevegelser), noe som førte til at han oppdaget elektromagnetisk induksjon. At et magnetfelt i bevegelse induserer et elektrisk felt beskrives av Faradays lov, som er en av Maxwells ligninger (som jeg sikkert nevner senere).

En annen grunn til at Faraday er så kjent er at han var avbildet på £20-seddelen i Storbritannia fra 1991-2001.


18. Max Planck (1858-1947)Kvantemekanikkens far. Født Max Karl Ernst Ludwig Planck i Kiel i Tyskland. Var visstnok en meget lovende musiker, med talent for både sang, orgel og piano, men ble heldigvis for tilhengere av hurtig vitenskapelig utvikling mer interessert i fysikk etter som tiden gikk.

En kjent historie forteller om et teselskap i år 1900 hjemme hos Planck. Etter å ha fått høre om problemer angående den såkalte ultrafiolettkatastrofen fant han senere på kvelden frem til en formel som passet med målte data dersom man inkluderte en ny konstant (Plancks konstant). Formelen kunne senere forklares ved antagelsen at stråling var kvantisert i pakker beskrevet av strålingens frekvens og Plancks konstant. Paradoksalt nok ville ikke Planck selv gå med på at hans oppdagelser var revolusjonerende, men kalte det heller en handling i desperasjon.


17. James Clerk Maxwell (1831-1879)Født i Edinburgh i Skottland og utvilsomt mest kjent for sine fire ligninger som forener elektrisitet og magnetisme for å si det litt basic. Ligningene har nok blitt forenklet og refinert i senere tid (spesielt av Heaviside og Gibbs i 1884) men Maxwells bidrag til elektromagnetisk teori står ikke tilbake for noen gjennom historien. Og da har jeg ikke glemt at han også gjorde seg bemerket i andre områder i fysikken. De fleste kjenner vel til Maxwell-Boltzmann fordeling og kinetisk gassteori. Og som om ikke det var nok tok han det aller første permanente fargefoto i 1861.


16. Christiaan Huygens (1629-1695)Født i Den Haag, sønn av den nederlandske poet og komponist Constantijn Huygens. Mest kjent for Huygens' prinsipp, som sier at alle punkter på en bølgefront kan betraktes som en kilde til en ny sfærisk bølge. Men han stod også bak et gjennombrudd i ur- og klokkebransjen da han fant opp pendeluret i 1657. Astronomi var heller ikke et ukjent område for Huygens, og hans berømthet tok seg betraktelig opp i 1997 da romsonden Cassini-Huygens ble sendt opp for å gå i bane rundt Saturn. Sonden delte seg etterhvert i to, en Cassinidel og en Huygensdel, og sistnevnte landet på månen Titan i januar 2005.


15. Thomas Young (1773-1829)Sønn av en engelsk kveker og yngst av 10 barn, og et av historiens største universalgenier. Det sies at han kunne snakke 13 språk før han fylte femten, og utdannet seg som lege i tillegg til å ta doktorgrad i fysikk. Han er kjent for sitt dobbeltspalte-forsøk der han påviste interferens og derav demonstrerte at lys har bølgenatur. Han foreslo at lys var transversale svingninger for å forklare polarisasjon, han kom med den såkalte Young's modulus i elastisitetsteori og han utviklet trefargeteorien for fargesyn (sammen med Helmholtz).

Som om dette ikke var nok var han den første som tydet noen av tegnene på Rosetta-steinen (Champollion bygget på Youngs oppdagelser), og i sin tid som lege fant han årsaken til astigmatisme.


14. Lord Kelvin (1824-1907)Han ble født William Thomson i Belfast og det er litt uklart hvorfor han er mest kjent (for meg) som Lord Kelvin. Han fikk tittelen Baron Kelvin på grunn av sine vitenskapelige prestasjoner (spesielt innen temodynamikk og elektrisitet) og navnet kommer fra elven som renner forbi universitetet han var tilknyttet i Glasgow. Han er mest kjent for å stå bak temperaturskalaen Kelvin, som vi burde bruke istedenfor både celsius og fahrenheit i hele verden.

I 1858 fant han opp et langt forbedret galvanometer som gjorde det mer effektivt å sende telegrafmeldinger over lengre distanser.

Da han døde i 1907 ble han begravet ved siden av Isaac Newton i Westminster abbey.


13. Carl Friedrich Gauss (1777-1855)Av mange beskrevet som den største matematiker gjennom tidene, men det blir galskap å kun betrakte Gauss som matematiker. Han var ekstremt produktiv, og kvaliteten på hans verker var revolusjonerende innen områder som tallteori, analyse, geometri, magnetisme, optikk og astronomi. En perfeksjonist og en arbeidsmaur, kombinert med en genialitet av absolutt høyeste klasse gjør at man kanskje heller kunne kalle ham den største vitenskapsmann gjennom tidene.

En anekdote forteller at Gauss fikk beskjed om at hans kone var døende mens han holdt på med et viktig matematisk problem, hvorpå han svarte 'be henne vente til jeg er ferdig'.


12. Johannes Kepler (1571-1630)Best kjent for sine lover om planetbevegelse. Han jobbet en gang som assistenten til Tycho Brahe og giftet seg i 1595 med en 23 år gammel jente som allerede hadde rukket å bli enke to ganger. I begynnelsen av 1600-tallet var det ikke noen klare forskjeller på astronomi og astrologi og Kepler var keiser Rudolfs private astrolog i en periode.


11. Erwin Schrödinger (1887-1961)Nobelprisvinner i fysikk i 1933 sammen med Paul Dirac "for the discovery of new productive forms of atomic theory". Schrödingerligningen er essensiell for å beskrive kvantemekaniske systemer, men østerrikskfødte Schrödinger er nok aller mest kjent for sitt tankeeksperiment Schrödingers katt fra 1935. Eksperimentet går kort fortalt ut på at katten (som vi har plassert i en boks sammen med noe dødelig) er i en superposisjon av død- og levende- tilstander helt til vi åpner boksen den befinner seg i og ser etter.


10. Nicolaus Copernicus (1473-1543)Født i den nå polske byen Toruń i en tid der det var så og si utenkelig å foreslå at jorden ikke var universets sentrum. Men nettopp dette gjorde Copernicus, da han framla sin teori om det heliosentriske verdensbilde. Altså at solen er i sentrum, ikke jorden. Hans teorier fikk dramatiske ringvirkninger og påvirket både religion og vitenskap i stor grad. Copernicus er derfor ansett som en av historiens mest innflytelsesrike vitenskapsmenn.


9. Niels Bohr (1885-1962)En av pionerene innen utviklingen av kvantemekanikken, og nobelprisvinner i fysikk i 1922 "for his services in the investigation of the structure of atoms and of the radiation emanating from them". Han studerte ved både Cambridge og Manchester før han ble professor i København i 1916.

Under krigen rømte han først til England, så til USA der han (visstnok) under dekknavnet Nicholas Baker begynte å jobbe på Los Alamos-laboratoriet i New Mexico.

For mange er Niels Bohr også kjent fra en historie om en ung student som fikk som oppgave å fortelle hvordan man kunne måle høyden på en skyskraper, der poenget i historien er at studenten til sist briljerer med sine tallrike og kreative løsningsforslag. Studenten sies å være Bohr, men verifikasjoner på at dette faktisk har forekommet florerer ikke.


8. Robert Oppenheimer (1904-1967)Atombombens far var en amerikansk teoretisk fysiker som er best kjent for sin rolle i Manhattanprosjektet, som hadde som mål å produsere atombomber til bruk som våpen i andre verdenskrig.

Etter krigen begynte han å jobbe for at man ikke skulle bruke atomvåpen og ble etterhvert sett på som en sikkerhetsrisiko og ble fratatt sin militære sikkerhetsklarering etter noen høringer i 1954.


7. Stephen Hawking (1942-)Hawking innehar for tiden den berømte Lucasianske stolen ved Cambridge, og er den desidert mest kjente nålevende vitenskapsmann. Han har kommet med viktige bidrag til teoretisk fysikk, spesielt innen kosmologi og teori om svarte hull.

Hawking lider av nervesykdommen amyotrofisk lateral sklerose som gjør ham sterkt handicappet. Han har også skrevet flere populærvitenskapelige bøker, blant annet bestselgeren A brief history of time.

Hawking er også kjent for å ha en god sans for humor. Et kjent sitat er "When I hear of Schrödinger's cat, I reach for my pistol!"


6. Benjamin Franklin (1706-1790)Født i Boston som nr.10 av 17(!) søsken. Han er nok ikke best kjent for sine bedrifter innen fysikken, men det er kanskje heller ikke så rart for en av USAs 'founding fathers'. Han hadde som motto at vellykkede mennesker jobbet litt hardere enn vanlige folk, og levde etter mottoet sitt så godt han kunne. Og vellykket ble han, han var den fremste oppfinneren i USA frem til Edison, og fant blant annet opp lynavlederen og briller med progressive glass.

Benjamin Franklin er avbildet på de amerikanske $100-sedlene og har vært det siden 1914.


5. Marie Curie (1867-1934)Født Sklodowska i Warzawa, mest kjent som Madame Curie. Hun var den første som vant nobelprisen to ganger, og den eneste som vant den i to forskjellige vitenskaper, hhv fysikk (1903) og kjemi (1911).

En pionèr innen radioaktivitet, hun oppdaget grunnstoffene radium og polonium og døde av leukemi, muligens forårsaket av langvarig utsettelse for radioaktiv stråling.

En sterk frontfigur for kvinner med ønske om å studere og forske.


4. Arkimedes (287 f.Kr - 212 f.Kr)Gresk matematiker sier de at han var, men han var selvsagt en gresk fysiker også. Bare tenk på den gangen han løp naken ut i gatene mens han ropte "Eureka!". Det var fordi han hadde funnet ut at vannet han skvulpet ut av badekaret sitt tilsvarte volumet av seg selv som hoppet inn. Banebrytende og fantastisk. Arkimedes' skrue brukes den dag i dag til å pumpe vann rundt i verden.

Arkimedes ble drept av en romersk soldat under de andre puniske kriger. Soldatene hadde etter sigende fått beskjed om å spare Arkimedes' liv, men denne soldaten gjenkjente ikke den store teoretiker og drepte ham da han fikk streng beskjed om å 'ikke forstyrre sirklene' han hadde tegnet i sanden på gulvet.


3. Galileo Galilei (1564-1642)Stephen Hawking har sagt at det sannsynligvis ikke er noen som har betydd så mye for utviklingen av moderne vitenskap som Galileo. Og han har virkelig gjort mye for vitenskapen. Kanskje spesielt innen astronomi, men også blant annet klassisk mekanikk. Et kjent eksempel er at han stod på toppen av det skjeve tårn i Pisa med to objekter av forskjellig masse, for å vise at de falt like fort til bakken.

Han forsvarte det heliosentriske verdensbildet, og fikk trøbbel med kirken. Såpass mye trøbbel at han måtte forklare seg for paven og ble satt i husarrest.


2. Isaac Newton (1643-1727)Et eple falt på hodet hans og fysikkhistorie ble skrevet? Kanskje en liten simplifisering, men det er dette folk tenker når man nevner navnet hans, og som gjør at Newton er blant de aller mest kjente fysikere gjennom historien. Og hvis man går litt videre, så skjønner man jo at det ikke bare var en liten eplehistorie som gjorde Newton berømt.

Hans mesterverk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica fra 1687 er kanskje det mest innflytelsesrike og revolusjonerende vitenskapelige verk noensinne, og er selve grunnsteinen til den klassiske mekanikk. Newtons lover er nesten like kjente som historien om eplet, og det skal noe til å finne et menneske som aldri har hørt om Sir Isaac Newton.


1. Albert Einstein (1879-1955)Etter min mening den mest kjente fysiker i verden. Mye av æren for det skal hans produktivitet i 1905 ha. Fra mars til juni dette året gjorde Einstein ferdig doktorgraden sin og publiserte tre fundamentale arbeider (han hadde også full jobb hos patentbyrået i Bern): teorien for Brownske bevegelser, den spesielle relativitetsteorien og teorien for den fotoelektriske effekt. Den sistnevnte fikk han også nobelprisen for i 1921.

Relativitetsteoriene og masse-energirelasjonen E = mc^2 står som bautaer i dagens fysikk og som et symbol på Einstein som den største vitenskapsmann verden har sett. Dette kan selvsagt diskuteres opp og i mente, men poenget er at han er den mest kjente og for de fleste som ikke har faglig bakgrunn (også mange med faglig bakgrunn) vil jeg anta at han også fremstår som den største og beste.


Konklusjon
Enrico Fermi er altså ikke inne på topp 20-listen av verdens mest kjente fysikere. Men det var nære på.
Camilla likes this

Comments

Anders G.,  27.01.07 04:47

Fin oversikt for oss ikke-fysikere, akkurat passe mengde å lese pr. mann. Det var (dessverre) noen for meg ukjente navn. :)

Tor,  27.01.07 07:38

Jeg tror nokså bestemt at en spørrerunde på gata vil vise at flere har hørt om Fermi enn Young. Vi snakker liksom om mannen som har fermionene oppkalt etter seg.

Camilla,  27.01.07 09:49

Jeg har faktisk aldri hørt om Young. Bør jeg gå og skamme meg nå?

Tor,  27.01.07 12:42

Kristian her:
Kanskje jeg er litt miljøskadet, men enkelte av disse plasseringene er skandaløse. Jeg driter big-time i Hugyens og Young. De har ingenting på listen å gjøre.

Og selv om ikke folk flest vet hvem han er, så er savnet av Feynman på denne listen over kjente fysikere, nesten litt smertefullt.

Og dessuten så var Carl Sagan veldig berømt.

Ellers en temmelig glimrende liste.

Tor,  27.01.07 12:44

Jeg hadde en kjemiforeleser som ikke hadde var helt stø på Young. Hun snakket om Young Slits spalteeskperiment.

Men hun hevdet også at de gamle grekerne mente at atomet var usynlig, så hun var vel ikke helt stø generelt.

Arne,  27.01.07 13:36

Nå må vi huske på at det er en liste over de fysikerne jeg tror folk flest i hele verden har hørt om. Jeg tror Huygens spesielt er veldig kjent på grunn av romsonden og heller lite annet, jeg tror at Young er veldig kjent fordi han var så allsidig og dobbeltspaltforsøket er da dritkjent. Sagan var også fryktelig nær å komme med, i likhet med Fermi, Feynman og Dirac bl.a.

Hvordan ser din liste ut Kristian?

Camilla,  27.01.07 13:52

Jeg tror jeg må lage en liste over "fysikere Camilla har hørt om".
Tycho Brahe ville vært mye høyere opp.
Og ja, Feynman og gjengen ville vært med.

Jeg tenker mest på Sagan som mannen bak en dum film og en serie som ville vært bedre om han ikke var med...

Ragnhild,  27.01.07 16:40

Fysikere! Calcuttgutta er til tider så lærerikt! Og her sitter jeg og skriver referat fra Monografien om Kwaioene i Melanesia.

Kristian,  28.01.07 02:34

Jeg skal lage en sånn liste eller en lignende Arne, bare ikke akkurat nå. Og påpeker at jeg syntes det var en ganske glimrende liste. Når Feynman ikke er med, så kan det hende at det er riktig valg av deg, men så er han desto mer kjent blant fysikere.
Category
Miscellaneous
Tags
Views
24725